Katunar panorama

ESTATE WINERY

Otok krk i Hrvatsko primorje ima tisućljetnu tradiciju u proizvodnji vina i pjenušaca. Još u antičkim vremenima vino je bilo jedan od glavnih proizvoda otoka Krka kojeg su u to doba nastanjivali Iliri Liburni.

Naša šira regija prvu je slavu stekla zahvaljujući pucinskom vinu, za koje Plinije (I. st.) kaže: "Julija Augusta svojih 86 godina života Pucinskom vinu mogla je pripisati, jedino ovo i ni jedno drugo ne okusivši.

Raste u zaljevu Jadranskog mora na hridi brijega, kamo dopire morska struja, a prireduje se za mali broj amfora, i misli se da za lijekove nijedno drugo nije bolje."

Tradiciju nastavljaju Hrvati što nam potvrđuju i listovi vinove loze na poznatoj Bašćanskoj ploči iz 11. Stoljeća koju su isklesali benediktinci.

U 18. Stoljeću poznati putopisac Alberto Fortis piše kako na otoku Krku „ izvoze 20.000 barila vina godišnje, a smatra se da je vino iz bašćanske kotline najbolje“.

Ako predpostavimo da jedan baril ima 200 l, to znači da su krčani izvozili (bez onog što su sami popili) 4.000.000 litara vina godišnje. Za usporedbu, danas se na cijelom otoku ne proizvede više od 1.500.000 litara.


Imamo i podatak da je prije filoksere (kraj 19. I početak 20. Stoljeća) bilo ukupno 4.500 ha vinograda, danas ima oko 150 ha.

KATUNAR ESTATE WINERY nastavak je obiteljske tradicije vinogradarstva i vinarstva.

Gruntovni zapisi, kao i jedna od starijih otočnih vinskih arhiva govori o stoljetnoj vinarskoj tradiciji obitelji Katunar, koja je procvat doživjela 90 ih godina prošlog stoljeća.

Kao i cjelokupna vinarska proizvodnja ovog područja do kraja 80-ih godina, i proizvodnja vina obitelji Katunar bila je usmjerena lokalnu zadružnu vinariju – jer je zadrugarstvo do 1990. bilo jedini mogući način poslovanja.

U devedesetima Katunar vinarija u općem procvatu vinarstva ulaže u nove tehnologije – spaja otočki tradicionalni način vinogradarstva sa novim praksama u vinarstvu – među prvima uvodi kontroliranu hladnu fermentraciju, nabavlja nove barike od slavonskog hrasta i jedina u Hrvatskoj savladava proizvodnju pjenušaca po Charmat (tankovskoj) metodi.


Nakon proizvodnje jedinog Hrvatskog biser-vina vinarija se okreće ka sadnji novih nasada vinove loze na staroj vinorodnoj poziciji Supele pokraj Baške na otoku Krku.
ESTATE WINERY svoju proizvodnju bazira na vlastitom grožđu, budući da obitelj Katunar posjeduje preko 200.000 tisuća trsova vinove loze. I to na dva lokaliteta: Vrbničko polje i Bašćanska kotlina.
Na rubu vrbničkog polja posjeduje vinariju u kojoj se radi prerada grožđa kao i proizvodnja i odležavanje te buteljiranje vina.

Iako za Hrvatske prilike i kao otočna vinarija ima znatne površine i kapacitete, u svjetskim mjerilima ESTATE WINERY spada u manje boutique vinarije, i u tim okvirima uspješno širi prisutnost na izvoznim tržištima.

Daljnje poboljšanje kvalitete i napredovanje ESTATE WINERY nastoji postići okretanjem vlastitoj kontroliranoj proizvodnji grožda po ekološkim standardima na tipičnim lokacijama, okretanjem autohtonim sortama vinove loze i tradicionalnom vinogradarstvu.