01.jpg

Teroir

Bašćanska kotlina
Bašćanska kotlina
Bašćanska kotlina

Vinograd na položaju Šupele, Sv. Lucija karakteriziraju idealni vinogradarski uvjeti - sam vinograd presjeca 45. paralela, poznate vinarske geografske širine, na vapnenačkom obronku brda prekrivenom pjeskovitim nanosom nadmorske visine od 50 do 200 metara sa nagibom koji varira od 5 – 30%.

Idealna orjentacija jug-jugozapad, blizina mora i odlična provjetrenost dozvoljavaju ekološki uzgoj u punom smislu, uz iznimno male potrebe za prskanjem i zaštitnim tretmanima vinove loze (najviše 2-4 prskanja godišnje). Baščanska mikroklima svojim brojem sunčanih sati, uz morsku refleksiju sunca, položenost i refleksiju velikih vapnenačkih površina omogućava natprosječnu insolaciju sa netipično naprednom vegetacijom za područje Kvarnera.

Samo tlo mješavina je crvene zemlje pjeska i kamena, Ph zemlje je visok, uz tragove posolice nošene burom. Vinova loza je sadena na 30 ha gustoćom od 8000 cjepova po hektaru, tako da je u vinogradu ukupno više od 200.000 trsova.

Zastupljene sorte su:

Bjelo grožde: žlahtina bijela (autohtona krčka sorta)
Crno grožde: debejan, sansigot, kamenina (autohtone krčke sorte)
plavac mali (autohtona hrvatska sorta)
syrah, grenache, merlot

New item
Vrbničko polje
Vrbničko polje
Vrbničko polje

Iako bi se za vinograde u Vrbnickom polju moglo reći da su atipični su vinorodni položaji, jer su smješteni u depresiji samo 1 km udaljenoj od mora i Velebitskog kanala, žlahtina kao autohtona krčka sorta vrlo se dobro aklimatizirala na tom položaju. To je područje sa velikim dnevno-noćnim oscilacijama temperature, a tlo karakterizira ilovača i crvenica na rubnim područjima. Karakteristika položaja je i velika otpornost na sušu. Gustoća sadnje je 4-5000 cjepova po hektaru, gdje obrađujemo oko 25.000 trsova.

Zastupljene sorte su:

Bjelo grožde: žlahtina bijela (autohtona krčka sorta)
chardonnay